Høringssvar fra Ragnhild Sæter.

Dato: 21.09.2021

Jeg ønsker bare at regjeringen spør seg selv spørsmålet. Hvor lenge skal vi leve i en fryktrespons? I overlevelesmodus? Vi må SE at strategien om å brette frykt over befolkningen sliter mer på helsen enn den faktiske faren ved sykdom. Vi har hatt sykdom i all ting: Det er normalt. Å fokusere på sykdom og "pass deg" konstant skaper i seg selv stress og nedsatte immunforsvar. Strategien må endres til noe mer bærekraftig.