Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295360

Dato: 11.09.2021

Nei til at Norge styres etter unntakslover uten grunn. Reststaten og demokratiet, friheten er fratatt oss. Grunnloven og menneskerettighetene brytes gang på gang. Norge er en av de verste på å bryte menneskerettigheter i Europa. Dømt hele 12 ganger i EMK.Dette vet dere. Dere ødelegger menneskers liv. Dere løfter ikke en finger!!!! Det er nok nå. Dette har ikke med helse å gjøre, stopp det nå.