Høringssvar fra Sølvi Raknem

Dato: 11.09.2021

Nok er nok!

Jeg er sterkt i mot regjeringens forslag om forlengelse av unntaksfullmaktene!