Høringssvar fra Kari Wahl

Dato: 12.09.2021

Smittevernloven må opphøre og tilbake til grunnloven. Dette begynner og likne på maktmisbruk og diktatur. Kari Wahl