Høringssvar fra Rebecca Rubnerth

Dato: 23.09.2021

Dette forslaget ber jeg at dere ikke viderefører. Da vi nå har nok data om Covid-19 vet vi nå at risiko for innleggelse og dødsfall er svært lav. Tall fra FHI viser at prosentandelen for risiko ved dødsfall ligger på 0,680000 og dette er ved 60-69 års alder, prosent andelen er enda lavere for alle under dette årstallet. Prosentandelen over 70 er 3,000000 og 80 år og oppover ligger det på 13,000000. Tallene fra resten av verden viser ca det samme.

Sett i forhold til dette blir det ikke fornuftig og videreføre dagens tiltak. Tiltakene har også sterke sosiale, psykologiske og økonomiske konsekvenser for både enkeltindivid og samfunn. Jeg mener vi bør spare på de økonomiske resursene vi nå har slik at vi er rustet for framtidige utfordringer som kan være større en covid-19.

Befolkningen trenger å komme tilbake til en normal hverdag, dette har tatt på alle og det er ikke hensiktsmessig eller bærekraftig å fortsette med en slik situasjon vi har hatt siden mars 2020.

Hjelpepleier og pedagogstudent, Rebecca Rubnerth.