Høringssvar fra Aminah Annweiler

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.
Vi har allerede ufrivillig opplevd en del negative konsekvenser ved at regjeringen her fått utvidede fullmakter.

Dette går ut over menneskerettigheter, verdighet og ikke minst HELSE.