Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268931

Dato: 24.09.2021

Høringssvar til

"Høring av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om Koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2"

De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men foreslås forlenget til 1. juli 2022.
Dette kan tilsynelatende virke som en god ide for å forebygge situasjoner med smitte gjennom vintersessongen.
Likevel håper jeg at man besinner seg, at man lar nytt storting og ny regjering få komme med innspill og at man velger ikke å forlenge nå. Storting, Regjering og befolkning har vist en eksemplarisk velvillihet og det vil derfor kunne forlenges/ fornyes ved behov i vinter er mine tanker. Det vil gi følelse av en mer demokratisk prosess etter lang tid med alt for høyt press på alle. Jeg tror både befolkning og politikere vil ha godt av en pause. Dette for å kunne komme ut av "Koronaboblen" slik at man får sett igjennom perioden som har vært og kritisk vurdere god og dårlig håndtering. Perioden nå med gjennåpning er ideel til det.

Jeg ønsker spesielt å bemerke bruken av oppholdssted under innreisekarantene. Her er det blitt rettet massiv kritikk og det med rette. "Korona hotellene" har vært rene smittebomber og maten har vært så godt som uspiselig, dårlig variasjon og alt for lite mat pr døgn. Her håper jeg man i fremtiden vil la landets egne innbyggere få muligheten til å velge frivillig opphold på Karantenehotel eller hjemme i egen bolig i karanteneperioden. Mange land har denne strategien og noen har egne folk som reiser rund på uanmeldt besøk for å sjekke at karantenen overholdes. Det er, slik jeg ser det, svært overgripende at landets egen befolkning fraktes til ukjent sted/ Karantene hotel, uten å kunne velge sted eller mat og drikke. Et demokrati som Norge bør finne bedre løsninger og ha mer tillit til egen befolkning. Det er vel dette punktet jeg opplever som dårligst håndtert.
Nedstengningen av samfunnet bør også gjennomdiskuteres og bedre løsninger uten så store samfunnsmessige endringer bør finnes som løsningsmulighet i fremtidige pandemier.