Høringssvar fra Ole Magnus Kamonen

Dato: 21.09.2021

Det er ingenting som tilsier at tiltakene bør forlenges . Det som foregår og har foregått lenge nå er et overgrep mot spesielt unge. Iløpet av denne pandemien har 4 mennesker jeg kjenner tatt sitt liv, jeg kjenner ingen som har dødt eller fått alvorlige konsekvenser av covid . Legger ved tekst fra Steigan og uttalelser fra jurister .

Adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak bør ikke forlenges

Åtte av Norges fremste eksperter på jus, samfunnsforhold og medisin skriver i en kronikk i Aftenposten: Adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak bør ikke forlenges.

I kronikken peker de på at de forskriftene regjeringa vil forlenge oppsto under press, at de var dårlig forberedt, at de ikke var belyst gjennom offentlig høring og debatt. Derfor er det svært uheldig å forlenge dem.

Utarbeidet under press

«De siste to årene har illustrert dette siste punktet til fulle. Koronahjemlene i smittevernloven ble utarbeidet under press, uten regulær lovbehandling eller bred utredning, høring og alminnelig politisk debatt i Stortinget.

Det gjør at hjemlene antagelig ikke avveier de forskjellige hensyn mot hverandre så godt som de kunne og burde ha vært.»

Mangler kontrollmekanismer

De åtte peker også på det systemet slik det har blitt til under koronakrisa, mangler kontrollmekanismer.

«De inneholder heller ikke de kontrollmekanismene som burde vært på plass. Dette gjør det betenkelig å forlenge de nåværende reglene.

Fortsetter man å forlenge, så blir midlertidige hastehjemler lett normen. Det kan legitimere uheldige mønstre for senere kriser. Det er også et moment at den offentlige opinionen fortsatt er preget av det vi har vært gjennom, og at grensene for hva som anses akseptabelt, kan være flyttet sammenlignet med hva som anses som akseptabelt under mer normale forhold.»

Denne galskapen må stoppe nå! Jeg har selv har covid i april/mai, men får ikke engang grønt såkalt pass uten å motta en vaksinedose, dette er overgrep