Høringssvar fra Roy Halvorsen

Dato: 13.09.2021

Jeg vil med dette få uttrykke min motstand mot forlengede fullmakter til regjeringen under trusler om den farlige pandemien.

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når tiltak har større negative konsekvenser enn det som tiltakene skal beskytte mot, så har tiltakene utspilt sin rolle!
Ikke på noe tidspunkt kan man si at tiltakene har stått i forhold til konsekvensene av disse eller risikoen ved å ikke innføre tiltakene. Regjeringen har sågar sikret seg mot innsyn i saker som har hatt den største konsekvens for nasjonen i moderne tid, de neste 60 år. Hvis man hadde hatt god samvittighet og hadde rene motiver, hadde man ikke behøvd å sikre seg på denne måten. Bare dette signalet er et stort varsko, og burde avstedkomme en åpen høring med riksrett ventende i kulissene.

Det regjeringen og helsemyndighetene har innført i nasjonen Norge er enkelt og greit APHARTEID. Helseapartheid:

De vaksinerte og de ikke-vaksinerte.

Dette er en skam for vår nasjon som elsker å fremstå som et forbilde på demokrati og frihet.
Karantenehotell, som det heter så fint, er i bunn og grunn interneringsleire for de man antar er "urene", noe som man i etterkrigstiden har vært særs opptatt av å fordømme totalitære regimer som gjennomfører slikt. I det øyeblikket man kunne sette stemplet "helsesikkerhet" på tiltaket, så ble det plutselig stuerent? Det er likevel ulovlig frihetsberøvelse.
Hitler overbeviste det tyske folket om at jødene var bærere av farlige parasitter som kunne smitte vanlige folk, og fikk således folkets støtte for "tiltakene" mot jødene. Det kostet 6 millioner jøder livet.
Nå er de farlige parasittene erstattet med CovSars2.
Men de farlige ideene bak tiltakene er de samme som Hitler hadde.

Minner om at de vaksinerte fortsatt blir smittet, de kan bli alvorlig syke av Cov Sars 2, og det er allerede meldt inn flere 10 tusens saker for bivirkninger, mange særdeles alvorlige, mens vaksinepresset fortsetter ufortrødent videre, til tross for at vi har en lovbestemt rett til fritt vaksinevalg i Norge.
I de tilfeller hvor vaksinerte blir smittet, men pga vaksinen, får milde eller ingen symptomer, så er de fortsatt bærere av smitte, og overfører denne til andre. Både vaksinerte og ikke-vaksinerte.
Derfor er det meningsløst, slik som nåværende politikk er, å behandle vaksinerte som om de ikke kan bli smittet og ikke kan bringe smitten videre til andre.