Høringssvar fra OneBull

Dato: 17.09.2021

Myndighetsorganer fører befolkningen bak lyset.
Høringsbrev og høringsnotat hevder sitat:
«Isolering og smittekarantene har vært blant de viktigste og mest effektive tiltakene for å redusere kontakt mellom mennesker og dermed holde pandemien under kontroll. Det er behov for raskt å kunne innføre slike tiltak også etter 1. desember, dersom det viser seg nødvendig (...) Helsedirektoratet viser til at det gjennom historien har vært behov for å kunne fatte inngripende tiltak som å isolere smittede for å beskytte andre og samfunnet og mener at det kan være grunn til å vurdere om § 4-3a bør tas inn som en varig hjemmel i smittevernloven for håndtering av allmennfarlig smittsom sykdom (...) Departementet deler Helsedirektoratets vurdering av at det er nødvendig å bruke mer tid til å utrede behovet for en permanent hjemmel for isolering og smittekarantene" sitat slutt.

VARIG HJEMMEL??? PERMANENT ???

Når tid ble definisjonen på ordet "midlertidig" en endring som nå betyr "varig" og "permanent"?

Det hevdes; sitat: »De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men foreslås nå forlenget til 1. juli 2022.» sitat slutt.

Les; MIDLERTIDIG

På toppen av dette får dere frem at sitat: "Det er ikke nødvendig å ha utviklet symptomer for å omfattes av bestemmelsen.»

En person som er frisk vil med andre ord bli satt i Isolasjon og/eller karantene i fremtiden, uten grunnlag. Hvis dere selv som har sendt inn høringsbrev iht denne "MIDLERTIDIGE BESTEMMELSEN tror at alle i befolkningen er like naive/inkompetente og ikke ser agendaen bak denne lovendringen, tar dere skammelig feil. Dere hevder en ting i høringsbrev, men tar dere friheter i høringsnotatet ved å bevege dere i retningen, en helt annen agenda.

Det trengs ingen dyp forklaring, for hele forklaringen har dere selv klart å definere i denne bestemmelsen. Dere kaller Norge for et demokrati når sannheten er at folket ikke har noe de skulle sagt. Dette er ikke en bestemmelse dere VURDERER. Det er allerede FORHÅNDS BESTEMT at denne BESTEMMELSEN skal tre i kraft. Det er kun et fåtall politikere som bestemmer utfallet. Folket har ingen stemmerett. Den eneste stemmeretten de har er hvert fjerde år og betyr i bunn ingen verdens ting.

Man må spørre...
Når tid trodde dere myndighetsorganer at dere er den fulle og rette eier av jorda vi går på? Når tid fikk dere mandat på at dere EIER mennesket som går på denne jorda?

Jeg godtar ikke at de "midlertidige" bestemmelsene blir forlenget til 1. juli 2022.