Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273539

Dato: 25.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2... er helt unødvendig. Jeg ber om å få vite nøyaktig hvilke personer som står bak et slikt grunnlovsstridig forslag slik at disse kan anmeldes og settes i fengsel.