Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285459

Dato: 11.09.2021

En forlengelse må stoppes. Nok er nok, pandemien må erklæres å være over.