Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415479

Dato: 12.09.2021

DETTE MÅ AVVISES
Jeg viser til Pfizer's tidligere visepresident og sjefsforsker, dr. Michael Yeadon uttalelse:

https://www.bitchute.com/video/BIUdiq6XjCjv/