Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216833

Dato: 24.09.2021

Dette støtter vi ikke. Hvorfor skal vi tvinges til å ta en vaksine som fortsatt er under utvikling og forskning og har bivirkninger som kan ødelegge kroppen mer enn selve covid sykdommen. Og nå skal det gå utover barna våre. Barn helt ned til 12 år. Det skal bli forsøkskaniner og få bivirkninger som de må leve med hele livet. Vi vil ikke ha det her i Norge. Ikke tvinge barna våre. La dem leve normalt.