Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 238451

Dato: 24.09.2021

Ønsker ikke forlengelse av disse forskriftene da de er for inngripende i folks liv.