Høringssvar fra Knut-Jørgen Plesner

Dato: 24.09.2021

UENIG I FORSLAGET: Tatt i betraktning covid19s manglende farlighet for en overveldende stor andel av befolkningen og våre enorme muligheter for beskyttelse av utsatte grupper samt dokumenterte svært effektive medikamenter mot alvorlig sykdomsforløp, ser jeg dette lovforslaget som et svært klart brudd på Grunnloven/menneskerettighetene.