Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242843

Dato: 24.09.2021

Det er ikke nødvendig å forlenge forskriftshjemmelen.
Vi har allerede ufrivillig fått oppleve konsekvensene av at regjeringen får utvidende fullmakter, og dette er ikke ønsket i hverdagen i det hele tatt. Konsekvensen av dette er at det går utover menneskerettighetene til hver og en av oss, vår menneskelige verdighet og helse. Dette bryter også med rettsstatsprinsippene. Retorikken de siste atten månedene gir et dystert inntrykk av hva den ytterligere kan brukes til.
Dette er jeg helt imot.