Høringssvar fra Cato Aaberg

Dato: 23.09.2021

Høringssvar til Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven.

Forslaget er helt forkastelig.
Det er ikke hverken medisinsk eller juridisk forsvarlig.
Det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene ved det regjeringen holder på med.

Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt.
Mangelen på bred offentlig debatt rundt disse, og andre ting, bidrar til å undergrave demokratiet.

Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.

C. Aaberg