Høringssvar fra Jan Emir Hansen

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

- Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.

- Det taes ikke hensyn til hvilke mentale helsekonsekvensenser som kan oppstå som resultat av isolering, mindre berøring, begrensinger og bevegelsesfrihet.

- Hvis denne forlengelsen er ment for å beskytte Norges befolkning og folkehelsen, så viser det tydelig motsatt effekt i forhold til befolkningens mentale helse. Det viser stor økning av psykiske lidelser blant både eldre og unge. Som angst, depresjon og den nyeste tilstanden "coronvirus angst syndrom".

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå får det være nok.