Høringssvar fra May Abinda

Dato: 19.09.2021

Jeg er imot forslaget.

Med hilsen

May Abinda