Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236910

Dato: 24.09.2021

Nei, nå er det nok.