Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107736

Dato: 14.09.2021

Bryter mot grunnloven. Så stort nei til forlengning.