Høringssvar fra Marius Blomlie

Dato: 12.09.2021

Regjeringens ønske om å forlenge disse forskriftshjemlene kommer dessverre ikke som noe sjokk... Vi hadde jo en ganske sterk anelse om at denne ordningen ikke ville vare i kun 6 måneder, slik regjeringen opprinnelig solgte inn til folket.

De som kjenner sin historie vet at i krisetider (om så krisen er reell, innbilt eller overdrevet) har midlertidige tiltak ofte en tendens til å bli forlenget, eller bli permanente. De har også en tendens til å vokse ut av alle proporsjoner. Nå har "noen få uker for å flate ut kurven" blitt til 18 måneder med kontroll, overvåkning og berøvelser av våre gudegitte friheter. Man har over lang tid satt over et dusin grunnlovsparagrafer og menneskerettigheter til side for et virus med IFR på rundt 0,1 %, i det som utspiller seg som den største skandalen i moderne tid.

De sosiale, økonomiske og helsemessige konsekvensene av koronatiltakene har vært helt enorme, og mye verre enn selve viruset. Likevel har norske myndigheter sett seg helt blinde på positive PCR-tester, som om ingenting annet i denne verden var viktig. Det å teste positivt - og dermed være "smittet" - er ikke det samme som å være syk eller å bli syk. Dette er noe våre myndigheter vet veldig godt, men likevel henvises det stadig til "smitte" i et skremselsnarrativ som trolig er et forsøk på å rettferdiggjøre de inngripende tiltakene som er iverksatt overfor befolkningen.

Norske myndigheter har til dags dato ikke klart å fremvise analyser eller tall som viser at koronatiltakene har hatt en positiv netto samfunnsnytte. Det å veie ulike samfunnshensyn opp mot hverandre har i stor grad blitt forbigått grunnet et ekstremt ensidig fokus på smittevern.

Våre politikeres kontrollbehov virker dessverre å være helt umettelig, og regjeringens nye forslag er bare en videreføring av den destruktive kursen de har lagt seg på de siste 18 månedene. Den eneste grunnen til at de har sluppet unna med sine maktovergrep er at befolkningen har blitt holdt fanget i koronafrykt av våre statsstøttede medier.

Covid-19 kom som etterlengtet manna fra himmelen for alle som har lett etter et påskudd for å kunne kontrollere andre mennesker og leve ut sin drøm om å sveve i en uangripelig autoritetsrus. I tider som disse sitter det langt inne for vanlige mennesker å kritisere beslutningstakere, ettersom man er redd for å bli sett på som umoralsk eller uansvarlig hvis man setter spørsmålstegn ved tiltak som man får høre er laget for å redde liv og helse. Derfor er helse- og sikkerhetsrelaterte kriser så fristende for makthavere å utnytte til det fulle.

Er det noe de siste 18 månedene har vist oss, så er det at ingen inngripende tiltak visstnok er for ekstreme eller absurde, så lenge de utføres i smittevernets navn. "Dette er for deres egen sikkerhet" er et slagord som makthavere har brukt gjennom hele historien for å rettferdiggjøre maktovergrep overfor befolkningen.

I fremtidens historiebøker vil denne koronaperioden bli brukt som et skoleeksempel når unge mennesker skal lære om hvor galt det kan gå når makthavere utnytter en krise for å innvilge seg selv utvidede fullmakter.