Høringssvar fra John Andre Nærø

Dato: 20.09.2021

Til den det måtte gjelde,

Nei! Nei!! NEI!!! NEI TIL FORLENGELSE AV SMITTEVERNSTILTAK!!

Det er sjelden i historien at ordet NEI er like viktig som det er i dag - for dagen i dag, og for de valg som vi og våre barn skal kunne ha mulighet til å ta i morgen!

La oss først av alt minne oss selv på at i morgen alltid må leves i dag! Vi er fanger av dagen i dag og morgendagen er kun en tenkt mulighet.

Mitt NEI i dag er mitt personlige JA til en morgendag for oss alle og våre barn og en mulighetens dag til å si NEI! Det er en sannhet med modifikasjoner når Nakstad uttrykker: "Ditt NEI vil få konsekvenser!" Det er klart! Som om ditt JA ikke vil få det!? Ditt påtvungne JA i dag er et JA som vil øke prisen du må betale for ditt NEI i morgen. Og husk at i morgen realiseres kun når i morgen blir i dag! Så i dag er en like god dag som noen annen til å stå opp og si NEI! Når dagen din kommer der grensen din er nådd for deg, og du skal si ditt NEI, så vil du finne at prisen å betale er høyere i morgen enn prisen for mitt NEI i dag!

IKKE TENK LOGISK! HA TILLIT OG VÆR LYDIG!

Så! Hvordan kan man i det hele tatt konkludere med et vrangt NEI i en situasjonen der alle piler tilsynelatende peker i retning av JA? Det er klart at kun JA er det rette svar! Men hvordan kan våre politikere, med sine rådgivere, innføre tiltak som er en større trussel for våre liv enn selve viruset? Hvordan kan man som forsker kunne forsvare at tid ikke er den essensielle faktor når man skal avgjøre langtidsvirkninger av en vaksine?
Menneskelig mulighet for sannhet er avhengig av ens beste argument i møte med det beste motargument! Om det kreves å forlate all logikk for å løse den håpløse situasjonen vi er, da er vi virkelig i en håpløs situasjon! Tillit kan ikke kreves, den kan bare fortjenes gjennom åpenhet og ærlighet. Men vi er de naive som regner slike kvaliteter blant våre folkevalgte!

POLITISK DIALEKTIKK

Det var i begynnelsen av denne krisen uvirkelig for så mange oppegående folk at vestens demokratier skulle kunne følge et kommunistisk diktaturs strategi i bekjempelsen av et virus og fortsatt defineres som demokrati! Javel! Så slukte vi agnet og gav oss over til frykten. Og vår overraskelse ble gradvis normarlisert. Frykten for det usynlige og en statlig drevet frykt for hverandre ble normalisert og dagligdags. Men kanskje var det den påførte frykten man burde frykte?, som vår egen filosof Einar Øverenget poengterte. I begynnelsen manglet vi data og kunnskap om vår felles fiende; viruset. Nå har vi fått dataene og finner til vår store sorg og skremsel at viruset kanskje ikke er det vi virkelig bør frykte - men heller statsmakten, som ikke er villig til å korrigere kurs eller finne alternativ, en mer helhetlig skånsom strategi, basert på aktuelle forskningsdata. Kanskje er vi overgitt til en form for politisk dialektikk der staten først skremmer buksevann på oss alle, for så å komme med redningen. Staten har definisjonsmakten og rår over tesen og antitesen og slik blir syntesen en naturlig tanke hos majoriteten av befolkningen. De selvtenkte tanker du ikke trenger å benytte tanker på. De er ferdig tenkt og ferdigtygde. Så du skal slippe å tenke selv! Slik styres historiens utvikling. Den er ikke tilfeldig - men politisk og ideologisk styrt. Den som har makt over narrativet har makt over folket! Verden og virkeligheten er dessverre avhengig av å bli formidlet av noen for å framstå virkelig - det bør gjøre deg kritisk, våken og i vår tid; bekymret!!

Om du fortsatt har ditt NEI til rådighet, så still deg opp og kjenn på motstrømmen! Da vil du erfare at ditt JA er av tvang og at vi ikke er et fritt folk lenger!

NEI TIL FORLENGELSE AV TILTAKENE!!