Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154237

Dato: 19.09.2021

På veine av min nære familie og meg ønsker jeg legge inn et høringssvar til noe jeg opplever er snikinnføring fra regjeringens side. Det var med tilfeldighet det dukket opp en artikket på sosiale media om at regjeringen har lagt ut forslag om å forlenge punktene i smittevernsloven som gir hjemmel for foreskrift om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Dette er noe som oppleves er blitt gjort bak folkets rygg. Det har ikke blitt varslet om i noen media. Flere advokater er helldigvis nå belyst om saken.

Min opplevelse av dette er at det er i strid mot Grunnloven.

Fra 1945 til 1949 ble det i Nurnbergrettsaken klart at : For all fremtid skal ikke mennesker påtvinges medesinskbehandling. Ingen mennesker skal stigmatiseres med symboler, PASS, eller medisinsk informasjon som kan hindre menneskers frihet eller mulighet for fri ferdsel.

Da Covid vaksinen var i kommingen hette det seg at ønsket var at vi skulle oppnå flokkimmunitet. Dette gikk de fort bort i fra. Det viser seg at vaksinerte fremdeles blir smittet, smitter videre, kan bli alvorlig syke og død kan også forekomme.Da undrer jeg meg på hvorfor denne vaksinen skal presse på oss?

Jeg opplever det svært skadelig for mine barn som vokser opp i dette og må tåle vaksine presset. De blir sett ned på og stemplet med konspirasjonsteoretikere. At de er egoister og kan være grunnen til at noen dør.

Det er dette som skjer i landet vårt. Solberg regjeringen fortsetter og fortsetter med presset om vaksine. Er de klar over konsekvensene for våre barn?

Vi vet ikke nok om bivirkninger, derfor ønsker vi avvente. Vi som foreldre nekter å la våre barn være forsøkskaniner.

Med dette forslaget til regjeringen vil mine barn bli hindret til å kjenne på frihet og fri ferdsel. Våre barn blir stigmatisert og mobbet. Vi er allerede stemplet. Nå er det NOK!