Høringssvar fra Nina Johansen

Dato: 24.09.2021

Nei, regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes. Konsekvensene av at regjeringen får fortsette med slike utvidede fullmakter vil kunne svekke menneskerettigheter, menneskelig verdighet, helse og bryter også med rettsstatsprinsippene. Konsekvensene av at regjeringen har fått utvidede fullmakter, har vi allerede fått oppleve og det vil vi ikke ha mer av! Nei til dette forslaget!