Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 196810

Dato: 23.09.2021

Ingen myndighet bør ha myndighet til å begrense våre medfødte menneskerettigheter og frihet. Jeg ber derfor om at hastegodkjente restriksjoner/forskriftshjemler som korona pass, karantene ol. Ikke forlenges. Ingen har rett til å ta fra oss friheten.