Høringssvar fra Bent Collert Larsen

Dato: 11.09.2021

Dette kan ikke aksepteres. Kapasiteten ved sykehusene er ikke en faktor da det fungerer godt nok hittil. Regjeringen viser seg med dette som en fiende av demokratiet og av landet vårt Norge.