Høringssvar fra Jorunn Ninni Mehammer

Dato: 13.09.2021

NEI til diskriminering og fratakelse av menneskerettigheter i hh t Norges grunnlov og FNs menneskerettighetskonvensjon.

Nei Nei Nei