Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 217947

Dato: 24.09.2021

Dette støtter vi ikke, slutt med all tvang nå. Nok er nok!