Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231114

Dato: 24.09.2021

Forlengelse av disse bestemmelsene, isolering og begrensninger bryter med menneskerettighetene og grunnloven og er et svik mot folket.