Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 765495

Dato: 13.09.2021

Nei, dette samtykker jeg IKKE til !!