Høringssvar fra Nina Borge

Dato: 24.09.2021

Forlengelse av disse bestemmelsene, isolering og begrensninger bryter med menneskerettighetene og grunnloven og er et svik mot folket.