Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162717

Dato: 20.09.2021

Jeg mener at det er helt unødvendig å forlenge unntaksbestemmelsene i smittevernloven. Unntaksbestemmelsene går imot de demokratiske prinsippene og gir regjeringen fullmakter som ikke hører hjemmme i et demokrati.