Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 957294

Dato: 13.09.2021

Dette er brudd på våre menneskerettigheter og har allerede pågått alt for lenge. Et nei fra meg.