Høringssvar fra Tom H. Borse Haraldsen

Dato: 13.09.2021

Ønsker regjeringen å fjerne Norges reelle demokratisk plattform og styre nasjonen enn å lenger unna folkesuverenitetsprinsippet til fordel et «Max Wbersamfunn» og liksomdemokrati?

Koronapandemien kan på grunnlag av empirisk materiale umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene fastslår at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom grunnet korona -hos nesten 100 av befolkningen. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er mulig å sammenlikne seg med for Norge, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig være et hensynet til det norske folks helsen. Jeg klarer bare å finne to forklaringer: 1) Regjeringen ønsker å etablere tiltak for å kontrollere befolkningen gjennom udemokratiske hjemler. 2) Dagens regjering og kretsen rundt Erna Solberg og kretsen om henne forventer å tape valget 13. september 2021 i Norge og ønsker åpenbart å eksponere og dokumentere vilje til fordel massiv pragmatisme til fordel et internasjonalt politisk arbeidsmarked.

Mange med meg har allerede forstått at korona-tiltakene ikke lenger dreier seg om folkehelse, knapt noen er lenger redd for korona. Regjeringens ferd gjennom en rekke tiltak inklusive realisering av egn/internasjonale bestemmelser har etablert skepsis til myndighetenes korona-tiltak og denne er økende. Derfor er det i tiden nødvendig at vi må reise spørsmål om «hvorfor» ? Dersom myndighetene gjennom regjeringen likevel søker å videreføre korona-tiltakene, er dette egnet til å skade tilliten til vårt politiske systemet og statsmakten. Slike atferd bør og kan kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Tom H. Borse Haraldsen

Magister