Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262414

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter ikke at smittevernstiltakene skal forlenges!

Eg støttar artikkelen i Aftenposten 16. september med tittelen "Adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak bør ikke forlenges," Forfatterane der er: Hans Petter Graver, Professor, Universitetet i Oslo Anna Nylund, Professor, Norges arktiske universitet UiT Ørjan Olsvik, Professor, Norges Arktiske Universitet, UiT Magnus Løberg, Universitetet i Oslo Lise Mørkved Helsingen, Universitetslektor, Universitetet i Oslo Einar Øverenget, Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet Michael Bretthauer, Universitetet i Oslo Mette Kalager, Professor, Universitetet i Oslo Dessutan viser eg til at professor dr. juris, Hans Petter Graver, gikk tidleg ut med viktige analyse av forholdet mellom våre øverste statsorgan, dvs Stortinget, regjeringa og domstolane, og dei unntaksfullmaktene regjeringa fekk for å handtere koronasituasjonen. Bl.a uttalte han at det tok under eitt år å tranformere Norge frå ein demokratisk rettsstat til ein dobbelstat der rettsstaten er underordna smittevernstaten. Analysene til desse fagfolka er særs viktige for å koma tilbake til den demokratiske styringsforma og utan å legge inn vilkår som risikererer at smittevernstaten igjen blir innført slik vi såg det i 2020. Det må for ettertida sikrast at det er menneskerettar, Grunnlova og andre norske lover som gjeld.

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MLPm6K/adgangen-til-ekstraordinaere-smitteverntiltak-boer-ikke-forlenges?fbclid=IwAR3WopAWrn2l6zyIuijvC9LnVqM1U4TQOfSMXVWHnnoksykq9GejWIIJQ3U