Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 219596

Dato: 11.09.2021

Nå får det være nok!!! Det er etter 18 måneder med forskning, kunnskap og erfaring på tide å behandle Covid19 på linje med influensa ut fra det totale bildet, særlig sett opp mot vaksineringen som er i ferd med å fullføres.

Det er i demokratisk forstand helt uakseptabelt å fortsette dette unntaksregimet fram til medio 2022