Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380126

Dato: 12.09.2021

Nå må det snart ta slutt med sløsing av samfunnets midler. Flere forbud og uforholdsmessige regler vil bidra til politikerforakt, og svekkelse av folks tillit til demokratiet og Grunnloven. Norge er nær ved å bli en politistat.