Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232240

Dato: 11.09.2021

Syns covid ikke er så farlig for de fleste, og det er mange som ikke kan ha et normalt livskvalitet pga dette,ikke kan reise til hjemlandet, får dårlig psykisk helse osv. Vi må tenke på alt annet som påvirker livskvalitet. Alle som vil,kan ta vaksine. Alt i alt, er hver person ansvarlig for helsa si, og enhver har rett til å ha frihet.