Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180311

Dato: 23.09.2021

Jeg mener det er urimelig og diskrimenerende med vaksinepass.