Høringssvar fra Linda Ellingsen Østrem

Dato: 15.09.2021

Lovverket må ALDRI forandres pga en vaksine som er frivillig. Dette blir frivillig tvang og regjering/ helsetopper kan fraskrive seg alt ansvar, hvilket de allerede gjør