Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 725101

Dato: 13.09.2021

Jeg er fullstendig i mot at regjeringen fortsetter å bryte våre grunnleggende menneskerettigheter, bevegelsesfrihet, friheten til å treffe andre, frihet fra tvang og skadelige medisinske tiltak som masker m.m. representerer.

Covid-tallene tilsier ikke noe av dette. De syke skal holde seg hjemme, og de friske skal ha alle sine borgerrettigheter.

Både regjeringen og regjeringens planer er fullstendig uten troverdighet. Jeg er dypt bekymret og sterkt i mot på alle fronter.

Jeg er også sterkt i mot at 12-16 åringer i det hele tatt skal tilbys vaksinen som fortsatt bare har en nødgodkjenning og som ikke har blitt testet ut med hensyn til langtidsvirkninger. Allerede nå kommer det tilbakemeldinger om til dels svært alvorlige bivirkninger som får fatale konsekvenser for de det gjelder. Det tegner seg et bilde av at bivirkningene er flere og alvorligere enn selve sykdommen. Det er direkte uansvarlig å presse vaksiner på barn som kan være direkte ødeleggende.

Det er deres ansvar å sørge for at det ikke skjer mer skade på barna våre nå fremover. Barnas fremtidige helse blir deres ansvar. Hvor mange må bli alvorlig syke eller dø for at dere skal stoppe?

Hvor mange døde er nok?

Stadig flere land trapper ned mht tiltak, og åpner for normalt dagligliv igjen, jmf Danmark og Storbritannia. Da er det enda mer bekymringsfullt at Norge tenker å videreføre en forskrift som med all tydelighet setter demokratiet i ekstremt stor fare. Det er et stort overtramp av en regjering som allerede har dratt sine fullmakter langt over grensen for det Grunnloven tillater.