Høringssvar fra Marry-Ann Gimre -Torgersen

Dato: 15.09.2021

Det er galskap å innføre vaksinepass i et demokrati !

Dette er stigmatisering og en krenkelse av folks menneskerettigheter!

Vi trenger ingen form for forskjellsbehandling og ekskludering fra samfunnstjenester

basert på om man er tvilende til en vaksine !

Man må ikke skille folk på vaksinerte og uvaksinerte!

Vi blir overstyrt av et ensidig media og av myndigheter som oppfordrer til å ta en vaksine som kan gi alvorlige bivirkninger og hvor langtidsvirkningene ikke er kjent !

Media og myndigheter tier ihjel rapporter fra flere vaksinerte norske statsborgere som nå lider av ALVORLIGE bivirkninger!

Vi er på vei bort fra et demokratisk Norge til diktatorisk Norge !