Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 828749

Dato: 13.09.2021

Med alt vi vet om Covid per i dag er det på høy tid å fjerne alt av restriksjoner og koronapass. Vi har aldri hatt slike tiltak pga influensa, så hvorfor skal vi ha de mot covid som er sammenlignbart?

NEI, midlertidige forskriftshjemler må ikke forlenges - de må OPPHEVES!