Høringssvar fra Kristoffer Førland

Dato: 10.09.2021

Dette er helt galskap.

Slike lover burde det vært en lov om å forby.

Hva holder Norge på med!!!!

Det er 3 hovedfeil med denne loven

1. Slik lov er grunnlovstridig og hemmer demokrati.

2. Den har altfor lang varighet og for mye makt i hva den kan styre.

3. Den bygger på feil grunnlag, da vi gikk i lovkdown i begynnelsen var det vaksine som var hovedpoeng. Nå er flesteparten vaksinert, og viver tilsynelatende i samme situasjon som tidligere. Det som er gjort under slike lover fungerer ikke. Hverken for barn, økonomi, allmenn helse eller for å utrydde smitte.

Som Starwars sier, det er slik demokratiet går under - til applaus fra befolkningen.