Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259911

Dato: 24.09.2021

Nei til videreføring av koronasertifikat. Koronasertifikatet er en ufrivillig ordning, uavhengig av vaksinestatus.Det er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak. Sertifikatet bryter alle internasjonale menneskerettigheter. Opphev koronasertifikat omgpende.