Høringssvar fra Lysaker Elektro AS

Dato: 13.09.2021

Lysaker Elektro AS vil med dette få uttrykke motstand mot forlengede fullmakter til regjeringen under trusler om den farlige pandemien.

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom.

Som firma, vil vi ikke være med på å støtte et medisinsk apartheid slik det som regjeringen har innført. For oss, er alle likeverdige mennesker, vaksinerte eller ikke-vaksinerte. Vi kommer derfor heller ikke til å støtte de tiltak som regjeringen ønsker å videreføre, og mener at dette er en skam for nasjonen og alt vi har bygget opp av rettigheter for nasjonens innbyggere.