Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105327

Dato: 14.09.2021

Dette handler ikke lengre om folkehelsen, men om kontroll. Regjeringen jobber for folket ikke motsatt.

Jeg er sterkt imot å forlenge lovverket som lot smitteverntiltakene ødelegge flere liv enn de reddet.