Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183812

Dato: 23.09.2021

Nei til forlengelse. Det står for mye på spill - helsemessig, samfunnsmessig, økonomisk. Tilliten til helsepersonell og myndigheter står på spill. Fordi det er for mange motstridende fortellinger. Stadig flere whistle-blowere, vitenskapsfolk og internasjonalt kjente legespesialister argumenterer mot både vaksine, bruk av munnbind og lockdown. Disse ties ihjel. Så lenge befolkningen ikke får ta del i en offentlig debatt mellom de forskjellige synene, forringes tilliten til media, statlige institusjoner og myndigheter.

Vedlegg